Luman Zhou

电子邮箱:14zhouluman@tongji.edu.cn

教育经历

2014.9-2018.6            同济大学           本科          环境工程专业

2018.9-至今             同济大学          在读硕士        环境工程专业

获奖情况

2014.9-2018.6   每年获同济大学优秀学生奖学金

科研经历

2015.10-2017.5    新风系统送回风方式创新设计的研究    指导老师:徐斌

获同济大学第十一期大学生创新实践训练计划 校级一等奖